Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp Hatacomec Hotline: 0845216333

Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp Hatacomec Tìm kiếm
Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp HatacomecTài khoản

Sản phẩm mới

Đông trùng hạ thảo Hatacomec nguyên con sâu tằm
Cao đặc đông trùng hạ thảo Hatacomec

Cao đặc đông trùng hạ thảo Hatacomec

Giá: 2.000.000₫ 2.200.000₫
Đông trùng hạ thảo Hatacomec quả thể khô sấy thăng hoa 25 gam
Đông trùng hạ thảo Hatacomec quả thể khô sấy thăng hoa 12.5g
Đông trùng hạ thảo Hatacomec nguyên con nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo Hatacomec nguyên con sâu tằm nhiều đầu
Đông trùng hạ thảo Hatacomec quả thể tươi
Đông trùng hạ thảo tươi nguyên hộp nuôi cấy
Facebook Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp Hatacomec Zalo Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp Hatacomec Messenger Đông Trùng Hạ Thảo Viện Công Nghệ Sinh Học Đại Học Lâm Nghiệp Hatacomec